miércoles, 18 de agosto de 2010

CHECA EL DATO: NUEVOS HORARIOS EN GRAFITOS


Todos y todas son bienvenidos conforme se les acomoden los horarios, aquí los esperamos en CASA GRAFITOS y seguimos......CON LA CUMBIA EN LA SANGRE!!

4 comentarios:

el pepe dijo...

quiero estudiar la prepa profe que es lo qe necesito y que papeletia es la qe se requiere llevar gracias espero y tener la oportunidad mi correo es comopepenohaydos@hotmail.com ahi me manda la respuesta

Anónimo dijo...

ke Ondaa prOofee ke bien ke ahOraa nOs vaya a dar la OportuNidad a las mujeres esperro y le vvaya muy bieen

saludOoss

la chinaa

Anónimo dijo...

ooLaa :)) SooLoo CkeeRiiaa ppreGuunthaaR SooBree Loos GraaFiithOss ,,, amm Sii Yoo
CkiieRoo FooRmaaR paaRttee Dee eeLLoos ppRoo noo see BaaiiLar CkooLoomBiiano ppRoo mee Guusttaa mee
eenCkaanthaa eesaa muuSiiCkaa :)) Ckm Lee pueeDoo aaCeer ?? Y aapaaRttee eestuDiioo nn Laas
maañaanaas ppRoo nn vdd CkiiziieRaa FoormaaR paarttee Dee eeLLoos Y aapaaRttee nn DoonDee See
Juunthaan Y aasii ?? ppLiiz mee pooDriiaa DeeCiiR eespeeroo Y nn ReeaaLiiDaaD
eespperO Y Si mee pueeDaa DeeCiir see Loo aaGraaDeeCeeRiiaa muuChoo GraaCiiaas :DD Ckee teenGaa
uuna eexeeLeenthee taarDee ..
Y eespeeRoo Y mee pueeDaa CoontheestaaR Lee DeeJoo mii msn zhenii_4evOo@hotmail.com oJaaLaa Y Sii mee pueeDaa CoonteestaaR mee eenCkaanthaaRiiaa FooRmaaR paaRtee dee uusteeDees :DD

JeenY

Anónimo dijo...

ooLaa :))SooLoo CkeeRiiaa ppreGuunthaaR SooBre amm Dee Loos GraaFiithOss ,,, amm Sii Yoo
CkiieRoo FooRmaaR paaRttee Dee eeLLoos ppRoo noo see BaaiiLar CkooLoomBiiano ppRoo mee Guusttaa mee
eenCkaanthaa eesaa muuSiiCkaa :)) Ckm Lee pueeDoo aaCeer ?? Y aapaaRttee eestuDiioo nn Laas
maañaanaas ppRoo nn vdd CkiiziieRaa FoormaaR paarttee Dee eeLLoos Y aapaaRttee nn DoonDee See
Juunthaan Y aasii ?? ppLiiz mee pooDriiaa DeeCiiR eespeeroo Y nn ReeaaLiiDaaD
eespperO Y Si mee pueeDaa DeeCiir see Loo aaGraaDeeCeeRiiaa muuChoo GraaCiiaas :DD Ckee teenGaa
uuna eexeeLeenthee taarDee Sii mee pueeDee DeeCiiR Lee vooY aa DeeJaar mii CooRReeoo zhenii_4evOo@hotmail.com espeRoo Y Sii mee pueeDaa CoontaaCthaar Laa nntaa mee enCaantaaRiiaa FoormaaR paaRtte dee uusteeDees